Măsurarea durităţii metalelor

Pentru măsurarea durităţii materialelor metalice folosim durimetrul de masă Vexus SHR 150D.

Duritatea – este o proprietate mecanică care este foarte importantă în practică tehnică mai ales pentru piese turnate metalice utilizate pentru concasarea pietrei.

În laboratorul nostru executăm proba de duritate Rockwell, respectiv Brinell.

Duritatea se detectează la durimetru ca o diferenţă de adâncime a intrării corpului de pătrundere (con de diamant, bilă din oţel) între două trepte de încărcare (preliminar şi total). Conul are unghiul de vârf de 120° iar raza părţii globulare este de 0,2 mm (HRA, HRC). Bila are diametrul de 1,5875 mm (HRB).

Proba de duritate Rockwell, respectiv Brinell este o metodă rapidă, uşoară şi pătrunderile sunt foarte mici (adâncimea max. este de 0,2 mm). Este recomandată pentru controlul curent al seriilor mari de produse.

Selectarea scării (adică felul corpusului de pătrundere) depinde, mai ales, de duritatea presupusă a materialului încercat.

HRA

Duritatea este determinată de un con din diamant la solicitarea totală de 600 N.

Pentru aliaje dure şi straturile suprafeţelor subţiri

HRB

Duritatea este stabilită cu o bilă din oţel (B = ball) la solicitarea totală de 1000 N.

Pentru metale mai moale (25 - 100 HRB)

HRC

Duritatea este stabilită cu cornul din diamant (C = cone) la solicitarea totală de 1500 N.

Recomandăm să fie folosit pentru intervalul de HRC = 20 – 67

Societatea noastră foloseşte în afară de durimetrul de masă şi un durimetru portativ digital TH 140, şi anume, mai ales, pentru o mai uşoară măsurare a durităţii în teren de exemplu la nişte piese turnate mari.

Principiul de măsurare

Corpul de izbire de o anumită greutate loveşte obiectul testat cu o anumită viteză şi o forţă de testare determinată. Se măsoară viteza de izbire şi de reflexie a corpului de izbire la o distantă de 1mm de la suprafaţa testată. Leeb-ul – grad de duritate este exprimat ca o medie a vitezei de izbire la reflexie.

Modul de calcul este următor:

HL=1000 x VB/VA

HL – Leeb – grad de duritate

VB – viteză de reflecţie a corpului de izbire

VA – viteza de izbire a corpului de izbire

Durimetrul digital TH 140 măsoară duritatea prin metodele Rockwell, Brinell şi Vickers. Prin urmare ne permite să măsurăm diverse materiale cu diferite durităţi.

Interval de măsurare:

Rockwell HRC 19,3-67,9

Brinell HB 80-683

Vickers HV 80-996