Secretariat

sekretariat

În OFFICE CENTRUL nostru funcţionează un secretariat care asigură gestionarea şi evidenţierea corespondenţei intrate pentru societăţile clienţilor.

(acest serviciu este opţional).

Fiecare plic sosit este bine şi permanent evidențiat. Ţinem pentru Dumneavoastră registrul de corespondență intrată şi datorită avizelor generate automat eliminăm riscul de pierdere sau întârziere a corespondenţei importante. Clientul se poate decide dacă îi va conveni evidenţierea corespondenţei intrate:

I. păstrată pentru a fi ridicată mai târziu (direct de client sau de către o persoană desemnată de el)

II. redirecţionată pe adresa stabilită în Rep. Cehă sau în străinătate

III. scanată şi trimisă printr-un e-mail convenit.