Fabricarea şi livrarea pieselor forjate

Oferim service-ul complex în ceea ce priveşte livrările pieselor matriţate din oţel de la proiectarea construcţiei unei astfel de piese până la realizarea tratarea lui termică, aşchiere, tratarea suprafeţiei şi livrarea până la adresa cerută.

Procedeul de fabricaţie începe la secţia de construcţie unde sunt create documentele de bază necesare pentru producţie. După elaborarea documentaţiei desenate urmează fabricarea matriţelor în atelierul de sculărie şi pregătirea semifabricatelor pentru forjare.

Echipamentul principal de fabricare este format din linii de fasonare pentru fabricarea pieselor forjate ale matriţelor. Aceste linii de fabricare sunt compuse din instalaţii de încălzire a materialului cu ajutorul încălzirii electrice prin inducţie, din presă de forjare (fasonare)  şi presă de forfecare şi de perforare a pieselor forjate. Utilajul de forjare este format din prese de forjare (cu manivele, cu arbori) şi ciocane care se mişcă în sens contrar.

Prioritatea noastră este ca furnizorii noştri să fie numai firmele cu maşini moderne şi cu metode de fabricare moderne care corespunde standardului european actual. Cel mai mare volum din producţie formează piesele pentru diverse tipuri de maşini şi utilaje pentru mine, construcţii sau agricultură.

Suntem în stare ca piesele de forjare să livrăm în funcţie de cerinţele beneficiarilor şi cu tratamentul termic, prelucrare şi cu diversele tratamente de suprafaţă. Toate aceste piese sunt supuse controlului final în funcţie de cerinţele beneficiarului.