Konusne drobilice

kuzel

Konusne drobilice su namijenjene za drobljenje tvrdih, neljepljivih materijala (npr. kremen, granit i sl.)

U kamenolomima se koriste uglavnom kao sekundarne drobilice čiji je zadatak postizanje željenih frakcija drobljenog agregata.

Tvrtka BONAP – ICCZ s.r.o. nudi kompletnu isporuku svih dijelova, od samog dizajna do izrade. Za konusne drobilice isporučujemo dijelove kao što su konusi, plaštevi, konusne glave, matice glavne osovine, brtvenice, i sl.

Konusne drobilice - tehnički crteži s mjerama