Čeljusne drobilice

celisti

Čeljusne drobilice su namijenjene za drobljenje svih vrsta agregata, ruda, građevinskih materijala i sl.

U kamenolomima se upotrebljavaju kao primarne drobilice (prve u tehnološkoj liniji), za početno drobljenje najvećih komada kako bi se osigurao neometan hod sekundarnih drobilica (najčešće konusnih).

Tvrtka BONAP – ICCZ s.r.o. nudi kompletnu isporuku od samog dizajna do izrade. Za čeljusne drobilice isporučujemo dijelove kao što su čeljusti, klinovi, potisne ploče, ležišta potisnih ploča, bočne oplate, i sl.

Čeljusne drobilice - tehnički crteži s mjerama