Mjerenje tvrdoće metala

Za mjerenje tvrdoće metalnih materijala koristimo stolni uređaj za ispitivanje tvrdoće Vexus SHR 150D.

Tvrdoća je mehanička osobina od velike važnosti u tehničkoj praksi, prvenstveno kod metalnih odljevaka koji se koriste za drobljenje agregata.

U našem laboratoriju vršimo ispitivanje tvrdoće po Rockwellu, odn. po Brinellu.

Tvrdoća se određuje pomoću uređaja za ispitivanje tvrdoće, tzv. tvrdomjera, kao razlika dubine otiska utiskivanog tijela (dijamantni stožac, čelična kuglica) između dva stupnja opterećenja (početnog i ukupnog). Stožac ima vršni kut od 120° i polumjer zaobljenja na vrhu od 0,2 mm (HRA, HRC). Kuglica je promjera 1,5875 mm (HRB).

Ispitivanje tvrdoće po Rockwellu, odn. po Brinellu je brzo, jednostavno i otisci su vrlo mali (maksimalne dubine 0,2 mm). Prikladno je za redovnu kontrolu velikih serija proizvoda.

Izbor mjerne skale (tj. vrste utiskivača) ovisi najviše o očekivanoj tvrdoći ispitivanog materijala.

HRA

Tvrdoća se određuje pomoću dijamantnog stošca pri ukupnom opterećenju od 600 N.

Za tvrde legure i tanke površinske slojeve

HRB

Tvrdoća se određuje pomoću čelične kuglice (B = ball) pri ukupnom opterećenju od 1000 N.

Za mekše metale (25 - 100 HRB)

HRC

Tvrdoća se određuje pomoću dijamantnog stošca (C = cone) pri ukupnom opterećenju od 1500 N.

Korištenje ove metode se preporučuje za raspon HRC = 20 – 67

Osim stolnog tvrdomjera naša tvrtka koristi i prijenosni digitalni tvrdomjer TH 140, i to osobito za jednostavno mjerenje tvrdoće na terenu, npr. kod velikih odljevaka.

Princip mjerenja

Udarno tijelo određene težine se ispaljuje u ispitivani predmet određenom brzinom koja ovisi o sili opruge. Mjeri se brzina udarnog tijela prije i nakon udara u udaljenosti od 1mm od ispitivane površine. Tvrdoća po Leebu se izražava kao prosječna vrijednost odnosa tih brzina.

Způsob výpočtu je následovný:

HL=1000 x VB/VA

HL – Tvrdoća po Leebu

VB – brzina udarnog tijela nakon udara

VA – brzina udarnog tijela prije udara

Digitalni tvrdomjer TH 140 mjeri tvrdoću po Rockwellu, Brinellu i Vickersu. Time nam omogućava mjerenje tvrdoće materijala različitih raspona tvrdoće.

Raspon mjerenja:

Rockwell HRC 19,3-67,9

Brinell HB 80-683

Vickers HV 80-996