Tajništvo

sekretariat

U našem uredskom centru imamo tajništvo koje osigurava administraciju i evidenciju pošte za klijentske tvrtke.

(ova usluga nije obvezna).

Sva primljena pošta se uredno i trajno evidentira. Vodimo knjigu primljene pošte i zahvaljujući automatski generiranim avizima eliminiramo rizik gubitka ili kašnjenja važne korespondencije. Klijent može odlučiti hoće li njegova pošta biti:

I. čuvana za kasnije preuzimanje (od strane klijenta ili ovlaštene osobe)

II. proslijeđena na zadanu adresu u Republici Češkoj ili inozemstvu

III. skenirana i poslana na unaprijed dogovorenu e-mail adresu.