Химическия състав на материала

За оценка на химическия състав на металите и сплави използваме дигитален спектромер Q4 TASMAN, който използва нов модел CCD детектори без coating.

Химичния анализ на материалите служи за осигуряване и потвърждение на видовете материали и също за осигуряване на процентите на отделните елементи в материала. Това е много важно за оценката на химичния състав например на Mn стомана където съдържанието на Mn има пряко влияние на функциите на отливките. В повечето случаи при отливките, които се ползват за трошене на камъни използваме съдържанието да е Mn 16-18%. При съдържание на Mn по малко от 16% имат произведените отливки по малка твърдост и кратка животност на материала. След като се разбере, че е лош химичния състав има възможност доставчика да рекламира продукта и после да достави качествен продукт на клиента.

Химичедския анализ на материалите затова е важен, както за доставчика на отливките, така и за самия клиент.

Фирма BONAP-ICCZ оод предлага тези услуги на фирмите, които искат да разберат химичния състав на отделните видове метални материали и да са сигурни, че доставеното или закупеното изделие ще е качествено.