Структура на материала

В нашата металографична лаборатория извършваме анализ на микроструктурата на металните материали и тяхните сплави с помоща на светлиния микроскоп Olympus BX 51M, с който може да се оценяват:

  • Дефектите на материала – цепнатини, нецялостност, кухини, шупливост
  • недостатъци в металургичната и следваща обработка
  • химическа нехомогеност
  • кипене и т.н..

Оценката на микроструктурата на металите е важна несамо за доставчиците на различни видове изделия, но също и за купувачите на такива изделия.

Примери за оценяване на микроструктурата на Mn стоманата ще намерите по-надолу:

Неподходяща микроструктура на стоманата

nevhodna mikrostruktura 100
nevhodna mikrostruktura 500
Уголемяване 100x
Уголемяване 500x

Подходяща микроструктура на стоманата

vhodna mikrostruktura 100
vhodna mikrostruktura 500
Уголемяване 100x
Уголемяване 500x

Ръчна металографичен шлифовъчен трион Brillant 200

Aвтоматична дозираща система Topas 130

Aвтоматична металографична преса Opal 410

Дискова автоматична шлифовъчна машина - излъскваща Saphir 520