Измерване на твърдоста на металите

За измерване на твърдоста на металите използваме столен твърдомер Vexus SHR 150D.

Твърдоста - е механична функция, която е много важна в техническата практика предимно за металните отливки използвани за трошенето на камъни.

В нашата лаборатория извършваме опити за твърдоста според Rockwell, или според Brinell.

Твърдоста се извършва с твърдомера като се измерва разликата между дълбочината на отпечатъка на проникващото тяло (диамантен конус, стоманено топче) между две степени на натоварване (предварителния и цялостния). Конусът има вертикален ъгъл 120° и радиус на кръглата част 0,2 мм (HRA, HRC). Топчето има радиус 1,5875 мм (HRB).

Тестването за твърдос според Rockwell, или според Brinell е бързо, лесно и вбожданията са много малки (максимална дълбочина 0,2 мм). Подходяща е за редовни проверки на големи серии от изделия.

Избор на степени (тоест видът на вникващото тяло) зависи главно от предполагаемата твърдост на изпробвания материал.

HRA

Tвърдоста се определя от диамантения конус при общо натоварване от 600 N.

За спечени карбиди и тънки повърхностни слоеве

HRB

Tвърдоста се определя от стоманено топче (B = ball) при общо натоварване от 1000 N.

За по-меки метали (25 - 100 HRB)

HRC

Tвърдоста се определя от диамантен конус (C = cone) при общо натоварване от 1500 N.

Препоръчва се да се използва в диапазон от HRC = 20 – 67

Нашата фирма използва освен столните твърдомери също и преносими дигитални твърдомери TH 140, и това е предимно за по лесно измерване на твърдоста в терена, например като големи отливки.

Принцип за измерване

Ударното тяло с дадено тегло се удря в тествания предмет с дадена скорост със зададена тестваща сила. Измерва се ударната и отблъскваща сила на ударното тяло с разстояние от 1мм oт тестваната повърхност. Leeb степен на твърдост се изразява като средна степен от отблъскващата бързина на удъра.

Начинът за изчисляване е следния:

HL=1000 x VB/VA

HL – Leeb степен на твърдост

VB – oтблъскваща бързина на удареното тяло

VA – удърната бързина на удареното тяло

Дигиталния твърдомер TH 140 измерва твърдоста с методите на Rockwell, Brinell и Vickers. По този начин ни позволява да измерваме различни материали с различна твърдост.

Диапазон на измерването:

Rockwell HRC 19,3-67,9

Brinell HB 80-683

Vickers HV 80-996