Aнализ на материалите

Нашата фирма също се занимава с изследването на металите.

В нашата металографична лаборатория извършваме измерването на твърдоста на материалите, анализ на химичния състав и оценяване на микроструктурата на образците, която нашата фирма сама си приготвя.

Mикроструктурата на металите има пряко влияние на нейните физикални, механични и технологични свойства и затова тяхното изследване е толкова важно.

Вътрешната структура зависи от химичния състав, механичното (формиране), топлината обработка (закалка, каляване и т.н..) и топлината експлоатация на дадения материал. В случай например на неправилна топлина обработка на Mn стомана използване за трошене на камъните получава се така, че не напълно се разпуска карбида по границата на зърната, което води до крехкоста на така обработения материал, завишаване най-вероятно на възникването на цепнатини и нанасяне на щети на отливката при нейното експлоатиране. Металографичния анализ така може да предодврати възникването на по-значителни щети.