Kонусови трошачки

kuzel

Kонусовите трошачки са определени за разбиване на твърди, незалепващи материали (например кремен, гранит и т.н..)

В каменоломните в повечето случаи се използват като секундарни трошачки, тяхната задача е да осигурят необходимата фракция от разбит камък.

Фирма BONAP – ICCZ оод предлага комплексна доставка на всички части, от самия проект до производството. За конусовите трошачки доставяме части каквито са конуси, покрития, глави на конуси, гайки на главния вал, носещи конуси, уплатнители и т.н.

Kонусови трошачки - чертеж с размерите