Добиваща техника

Фирма BONAP – ICCZ оод предлага комплексна доставка от самия проект до производството на резервни части за добивна техника, каквито са например E профилни транспортьори, гребла, водещи и свързващи елементи, драскащи ламарини, задвижващи и двигателни колела, верижни колела, водещи елементи и много други части свързани с добиването на суровини. Фирма BONAP-ICCZ оод има дълготраен опит и традиции в тази специалност.