За нас

bonap o nas

Фирма BONAP е била основана през 1992 година. Oт самото начало се занимаваме с доставката на резервни части (повечето отливки) главно за каменоломни т.н.. По-късно тази услуга беше разширена с производството на машинни и ръчни модели за металургичната промишленост и на доставките на други модели отливки. През 1994 година се разшири сортимента с доставките на резервни части за различни минни машини каквито са добивни и пробивни комбайни, кофи елеватори и т.н..

На 12.4.1999 се създава с нейния запис в Крайският съд в Острава фирма BONAP-ICCZ оод. Всичките дейности на първоначалната фирма Bonap бяхо прехвърлени на фирма BONAP-ICCZ оод. Oт тогава фирмата все повече се разраства и винаги съществуваха  две главни направления на доставките. Първото направление е към каменоломните а второто направление към мините. С времето фирмата се разшири с набирането на нови служители и главните направления на продукцията започнаха постепенно да се разпръскват  . Фирмата започна освен мините и каменоломните да търси и други клиенти и започна да се съсредоточава и за доставки на други видове части и услуги. Осигуряваме конструкцията, чертежи, производство на модели, отливки, изковки, заварки, обработки, горене на ламаринени плоскости, монтаж на части и машини. Клиентите на фирмата са от цялата Чешка република, Целият ЕС и в последно време и от САЩ и Мексико.

През 2004 година купихме ареалът на старо занемарено земеделско дружество в Хнойници и после вече тече няколко години усилена реконструкция, която постепенно доведе до отварянето най-напред на собствени складове и по-късно и до отварянето на представителни помещения за нашата фирма. С реконструирането ни възникнаха нови простори, които в момента даваме под наем на други фирми, които са си създали тука стабилна основа.

През пролета на 2005 година успяхме да получиме изключително представителство за немската фирма IBS – Industrie maschinen Bergbau Service GmbH, която се занимава с производството на пробивни минни комбайни. Taзи фирма обаче през 2017 приключи своята дейност, но нашия know-how и многото опит доведоха до разширяването на доставките на този вид техника. В момента доставяме части за тези машини за цяла централна Европа и търсиме нови предизвикателства.

През 2004 година започнахме да работиме по системата за качество и през август 2005 година успешно приключихме сертификацията и получихме сертификат ISO 9001.

Наистина сме силен и переспективен партньор. Нашето най-силно оръжие са освен бързината на реализиране на поръчките, качеството и добрите цени и главното е това, че държиме на думата си. Много сме горди, че винаги навреме изпълняваме своите поръчки и по същия начин очакваме това и от нашите търговски партньори