Обратен инженеринг (3D скениране)

Нашият конструкционен отдел освен това се занимава и със сложната проблематика в областа на обратния инженеринг, безконтактната дигитализация и 3D скенирането.

За 3D скениране използваме много мощен 7- лазърен 3D скенер Handy SCAN 700 oт фирма Creaform.

 

За обработването на даните и създаването на 3D модела се използва CAD софтуер за обратен инженеринг Geomagic Design X, който е специално конструиран за превръщане на 3D скенираните данни до CAD модел.