Встъпителна и изходна проверка

Нашият конструкционен отдел осигурява встъпителна и изходна проверка.

Нашият конструкционен отдел извършва встъпителни и изходни проверки. Всички части доставяме на външни доставчици след като преминат двуфазна проверка „встъпителна и изходна“ комплексна, строга и безгрешна проверка, на всеки отделен компонент се създава отделен протокол за проверка. За проверката използваме одобрени и калибрирани измервателни устройства.