Дейности на отдела за конструиране

Конструкционият отдел притежава опитен, качествен и гъвкъв тим, който се състои от конструктори с многогодишен опит в специалноста. Резервните части, които създаваме се обозначават с безгрешна функционалност, стопроцентна сигурност и максимално са лесни за употреба, по този начин се намаляват разходите за производство.

Конструкторите в своята работа използват проверения лицензиран  CAD софтуер SOLIDWORKS. Става въпрос за призната професионална програма, към която може да се създаде много качествена и точно предложени от конструктурите предложения за отделните компоненти и също и за цели машини. Софтуерът SOLIDWORKS се използва от специалисти в редица промишлени области.

Дейности на отдела за конструиране

1. Създаване на техническата документация

Нашият конструционен отдел без проблеми създава и обработва 2D техническа документация с помоща на най-новия 3D CAD софтуер SOLIDWORKS. 3D моделите ни позволяват гъвкаво да реагираме на евентуални промени в зададения проект. Резултатът от техническата документация изпълнява всичките стандарти и гарантира, по такъв начин на нашите клиенти широка и лесна приложимост.

 

2. 3D скениране

handyscan3d

Нашият конструкционен отдел също извършва 3D скениране. За 3D скениране използваме много мощен  7- лазерен 3D скенер Handy SCAN 700 oт фирма Creaform.

 

3. Обратен инженеринг

staen soubor

Нашият конструкционен отдел също се занимава и с трудната проблематика в областа на обратния инженеринг и безконтактната дигитализация с използването на 3D скенера. За обработването на даните и създаването на 3D модела се използва CAD софтуер за обратен инженеринг Geomagic Design X, който е специално конструиран за превръщане на 3D скенираните данни до CAD модел.

 

4. Широкоформатен печат

Нашият конструкционен отдел извършва и широкоформатен печат на мултифункционална мастилно струена печатница HP Desigenjet T2500PS HPGL2. с печат, скениране и копиране във формат от A0-size. Резолюция на печата 2400 x 1200 dpi.

5. Встъпителна и изходна проверка

Нашият конструкционен отдел извършва встъпителни и изходни проверки. Всички части доставяме на външни доставчици след като преминат двуфазна проверка „встъпителна и изходна“ комплексна, строга и безгрешна проверка, на всеки отделен компонент се създава отделен протокол за проверка. За проверката използваме одобрени и калибрирани измервателни устройства.