Специални изделия

Нашата фирма може да доставя части от целия спекър на машиностроителното производство.

Размерен чертеж B-900-KOZ001

С времето постепенно са се образували сигурни главни направления, които за нас са приоритетни. На първо място стои доставката на резервни части за разбиващи системи и други машини в областа на каменоломните, за чакъли и пясъци. Основно тука са челюстите, които са за челюстни трошачки, конуси, покрития, уплътнители и т.н. за конусови трошачки, отблъскващи лайсни(роторни и статорни) и плоскости срещу надраскване за поставянето на отблъскващите трошачки. Към това спадат и доставките на части от вериги ролиращи устройства и тураси за вериги на багери.

Общият списък на частите за тези машини е много широк и частите, които в сегашно време недоставяме, можеме според изисванията на клиента много бързо да включиме в производството.

От другата страна са доставките на резервни части за различни минни машини, каквито са например гребла, водещи жлебове, верижни бубини и т.н. за транспортьори, също и маса за товарещите механизми, плоскости за поясите, чепове, водещи устройства и т.н. за пробиващи и добивни комбайни. Освен тези доставки, можеме също да осигуриме доставката на цели такива машини, включително и сервиза или техния ремонт.

На друго място са доставките на моделните устройства за ръчно и машинно формиране, които можеме да доставяме от чертежа през технологичните изисквания за производството им до крайната обработка. Можеме да доставяме както ръчни така и машинни моделни устройства.

И не на последно място можеме да доставяме и пробивни корони за които тяхното извършване зависи само от желанието на клиента. По-нататък доставяме и различни компоненти за пробивни чукове каквито са например специални бронзови вложки, които трябва според своята форма да се произвеждан на CNC машини.