Производство и доставка на отливки

За производство на отливки като например челюсти, клинове, повдигащи плоскости, конуси, ляти плоскости, гайки, глави на трошащи конуси и подобни , използваме манганова стомана Mn приблизително 18%.
За производство на отливки например каквито са отблъскващи чукове, покрития и т.н. използваме хромирана стомана със съдържание на Cr 24-27%. За производство например на болтове използваме нормална металургична стомана. Можеме също да осигуриме производството на основни части от материали според нормата ISO според вашите изисквания.