Производство и доставка на на металургични модели

Имаме свободен капацитет за производство на металургични модели.

Доставяме моделни устройства за ръчно формиране на отделно произведени отливки и моделни устройства за машинно формиране на поточни линии за серийно производство, модели за стомана, чугун и цветни метали.

Moделни устройства за ръчно формиране се използват предимно за производство на отделни бройки ( от 1 до 10 броя/месец), моделни устройства за машинно формиране за серийно производство чак до хиляди бройки на месец. Към всичките тези модели доставяме и сърцевини, моделни плоскости и други аксесоари.

Според изискванията на клиентите могат моделите така също и сърцевините напълно да са обковани. Tака направените части могат после да издържат много повече във формиращите цикъли без необходимост от ремонтиране.

Също можеме да осигуриме производството на форми за шамот. Форми за изливане на бетонни смески е възможно да се произведат в комбинация с пластмаси и много еластични полиеретани за постигане на качествена и гладка повърхност на продукта. В производството използваме полиеретанова смола, дърво или мултиплексов шперплат, които са водотесни.