Наемане на офис простори

В момента имаме на разположение 800m2 офис простори.

Отделните офиси имат размери от приблизително 20m2 до привлизително 100m2.

Някои офиси имат включително и социално помещение и малка кухня. Други са само „празни“ простори.

В такъв случай е на разположение социалното помещение и кухнята в общи простори. Всички офис помещения имат LAN разпределения и възможност за включване към IT технологии.

Целият размер на площа е свързан с оптичен кабел и собствена оптична връзка към интернет. Повечето офис помещения са оборудвани с климатизации за по-голям работен комфорт. Всяко офис помещение има собствено електронно осигуряващо устройство. В рамките на офис помещенията можеме да предложиме и климатизирани сървъри и простори за архивиране.