Наемане, експлоатация на складове и складиране

В момента имаме на разположение приблизително 2500m2 покрита складираща площ, от това 500m2 може да се отоплява.

По-нататък имаме на разположение приблизително 10 000m2 външна площ определена за складиране. Към складиращата площ можеме да осигуриме и офиси и социални помещения включително и душ кабини. В цялата площ има възможност да се включат телефонни линии, оптичен и дистанционен интернет. В нашата област са напълно функционални всичките мобилни оператори предлагащи своите услуги на територията на Чешката република, даже и някои Полски оператори.

Към складиращите площи са на разположение 2 електрокара с товароподемност (3,5 и 2,5 тона) включително обучени шофьори и според уговорка и друго складиращо или офис оборудване. В случай на нужда сме способни да осигурим и обслужващ персонал за складовете, който ще се грижи за вашата стока. Извън нормалното работно време ареалът се пази от наша охранителна фирма, която е напълно оборудвана според нормалните стандарти.