IT услуги

it sluzby

В рамките на комплексните услуги на нашите партньори можеме да предложиме и основни IT услуги.

I. Обслужване на сървъри

II. Архивирани на данни

III. Обслужване на пощенски сървъри

IV. Осигуряване на отдалечени достъпи