Администратиране на датовите пощенски кутии

datova schranka

Датовите пощенски кутии са нов начин за водене на комуникация с държавните институции.

Според закона датовите пощенски кутии са длъжни да притежават всички юридически лица и държавни институции. Комуникацията между институциите и собствениците на датови пощенски кутии протича от 1 ноември 2009 предимно по електронен път ! Това означава, че отделните институции не изпращат на фирмите препоръчани писма, а в повечето случаи изпращат съответното съобщение към датовата пощенска кутия.

От гледна точка на фирмите важно е така наречената фиксация на препоръчването. Съобщенията в датовите пощенски кутии до 10 дни от тяхното приемане  се считат автоматично за приети, по същия начин така като на пощата би сте взели препоръчано писмо. Фирмената кутия е необходимо да се проверява често!

Въз основа на упълномощение ще получиме достъп към вашата датова пощенска кутия. От този момент ще се грижиме за придошлата поща и по предварително уговорен начин ще Ви информираме за новите съобщения. В случай на чуждестрани клиенти освен това предлагаме превод на съобщенията от датовата пощенска кутия от съответния чужд език  www.datoveschranky.info.