Наемане на седалище на фирма

Също предлагаме офиси за вече съществуващи и ново основани фирми.

Разбира се предлагаме и офиси за физически лица. На всички наши клиенти предлагаме представителна среда с комплексен административен сервиз.