Наемане на заседателни простори

В седалището на нашата фирма предлагаме заседателни простори, които са на разположение за всички наши клиенти, евентуално и за други клиенти.

В случай на нужда можеме да осигуриме и други услуги, каквито са например обслужване, храна и напитки, интернет, , IT обслужване, печат и подобни услуги.