Експлоатация на офис цетнъра

Наемане на седалище на фирма

Също предлагаме офиси за вече съществуващи и ново основани фирми.

Наемане на заседателни простори

Имаме на разположение заседателни простори, които предлагаме на нашите клиенти.

Aдминистративни услуги

На нашите клиенти сме според нуждите способни да осигурим различни административни услуги.